Gisela Berti

Tel. (261) 155 159 484 gigiberti@hotmail.com Profesora Internacional de Yoga
Argentina

Sabrina Valussi

Tel. 4642 1170 sabrinavalussi@hotmail.com.com Hatha Yoga, clases personalizadas
Argentina

Verónica Vázquez Lagos

Tel. 9795 5741 veritocyber@gmail.com Hatha Yoga
Chile

Inés Revil

Tel. 022-23-15-46-11-29 ines_maj@hotmail.com Yoga y Meditación
Argentina

Anahata Yoga Centro de Bienestar

Tel. Tel. 56-83-24-25 anahata.sangha@live.com www.anahatayogacentrodebienestar.com Centro de Yoga
D.F. México

Yoga Studio

Tel. 04455 5498 7729 samantha@yogastudio.com.mx www.yogastudio.com.mx Centro de Yoga
D.F. México